Bursa Şehir Rehberi - Bursa Firma Rehberi - Bursa Şehir Portalı - Bursa Haber

  • 7.2610
  • 8.5878
  • 9.4919
IMF ve Türkiye İlişkileri
IMF ve Türkiye İlişkileri

IMF ve Türkiye İlişkileri

Uluslararası Para Fonu kısa adıyla IMF “( International Monetary Fund )” 1929 yılında Amerikan Borsasının çökmesiyle başlayıp, tüm dünyayı etkisi altına alan büyük ekonomik kriz ve akabinde patlak veren tarihin en büyük ve yıkıcı savaşının etkisiyle yaklaşık 20 yıllık sürede dünyanın bütün ekonomilerini altüst eden süreçten sonra, II. Dünya savaşının hemen bitiminde dünya ekonomi düzenini yeniden sağlamak üzere uluslararası düzeyde oluşturulmuş, uluslararası üstü bir kuruluştur.

IMF’nin görevleri ve/veya sorumlulukları:

Genel kabul görmüş tanıma göre; IMF’nin en önemli görev ve sorumluluğu; mali sıkıntıya girmiş ve ödeme gücü dengesini kaybetmiş ülkelere mali finansman sağlamaktır. Bu kısa tanım her ne kadar IMF’nin genel kabul görmüş yapısını en özet şekilde anlatıyor olsa da aslında IMF bundan çok daha fazlasıdır. 1947 yılında faaliyete başlamış ve neredeyse üç çeyrek asırdır görev, sorumluluk ve yetkileri artarak dünyaya hizmet eden IMF’nin sağladığı fayda ve hizmetler şu şekilde sıralanabilir: Ödeme dengesi bozulan mali krizdeki ülkere borç vermek, dünya ticaretini ve ekonomisini daha önce yaşanmış olan ve tekrar yaşanması muhtemel büyük ekonomik krizlere karşı korumak ve gerekli tedbirleri almak, belli periyodlarda dünya ekonomisi hakkında analiz yaparak veri yayınlamak, bölge ve ülkelere göre politika yapıcılarına, hükümetlere ve ülkelerin merkez bankalarına uyarı ve tavsiyelerde bulunmak, üye ülkelere ekonomi gelişimi için gerektiğinde danışmanlık yapmak, geri kalmış ülkere yoksullukla mücadele kapsamında kredi temin etmek… şeklinde sayılabilir.

Stand-By Anlaşması:

IMF’ye Dünya ölçeğinde 200 ülkeye yakın üye bulunmaktadır. Bu üye ülkeler IMF üyesi olduklarında kendi ekonomi büyüklükleri oranında sermaye katkısı sağlarlar ve sağlanan mali büyüklük her ülkenin fayda sağlayabileceği maksimum limitin belirlenmesini “IMF ölçüsü içinde kendi kotasını” sağlar. Örnek olarak en büyük ekonomi olan ABD aynı zamanda IMF içinde en büyük paya (limit/kota) sahiptir. Mali krize giren üye ülke önce bir niyet mektubuyla IMF’ye başvurarak süreci başlatır ve kabul edilen başvuruyla birlikte üye ülke ve IMF arasında maksimum 3 yıl sürecek olan ve ödemeleri taksitlere bağlanmış Stand-By anlaşması  “(mali destek için ayrılan ödenek/fon)”imzalanarak yürürlüğe girer.

Türkiye’nin IMF ile ilişkisi:

Türkiye’nin IMF’ye üye olduğu tarih 1947 yılıdır. O tarihten sonra sürekli olarak IMF ile olan ilişkiler 2000’li yılların başlarına kadar sürekli olarak artmış ve bu süreçte IMF ile toplam 40 milyar$ a yakın bir tutarı kapsayan 19 tane Stand-By anlaşması imzalanmıştır. Makro Ekonomik süreç olarak bakıldığında ise özellikle Türkiye’nin ekonomisindeki istikrarsızlığın ve kırılganlığın 1985 yıllarından sonra artarak devam ettiğini ve bunun neticesinde de istikrara kavuşabilmek için IMF desteğine başvurulduğu anlaşılmaktadır. En nihayetinde 2000’li yılların başında ekonomik büyüme, istikrar ve ivme yakalayan Türkiye, 2013 yılının sonunda IMF olan son borcunu da ödeyerek, hesabını sıfırlamıştır.

 

 

 

bursa çatı malzemeleri bursa çatı bursa kiralık vinç alüminyum döküm